Mẹo sử dụng khoảng trắng
Tại Sidebar Thành phần mẫu -> chọn Khác -> kéo Khoảng trắng vào Landing page

Khoảng trắng được sử dụng để tạo khoảng cách giữa các thành phần trong khối, hàng và cột.

   - Hay nếu chỉnh sửa căn ngang, căn dọc vẫn chưa đưa thành phần mẫu về đúng vị trí bạn mong muốn, bạn cũng có thể sử dụng khoảng trắng để thay đổi vị trí của thành phần mẫu đó.
Ví dụ minh họa: Xem ngay
   - Hay nếu chỉnh sửa căn ngang, căn dọc vẫn chưa đưa thành phần mẫu về đúng vị trí bạn mong muốn, bạn cũng có thể sử dụng khoảng trắng để thay đổi vị trí của thành phần mẫu đó.
Ví dụ minh họa: Xem ngay
Trong trường hợp cần nhiều khoảng trắng, Ezimar khuyến khích nên thực hiện nhân đôi và kéo, thả tại các vị trí hợp lý.
Bài viết cùng danh mục:
 • Giới thiệu Landing page của Ezimar
 • Tính năng thiết kế dùng cho hầu hết các thành phần
 • Thành phần mẫu phổ biến
 • Cài đặt Fanpage, Facebook comment, Facebook like & share
 • Cài đặt liên kết tới số điện thoại, email
 • Cài đặt liên kết tới khối khác, trang khác, popup
 • Tuỳ chỉnh giao diện mobile
 • Xem trước Landing page
 • Popup
 • Nhúng mã code biểu mẫu từ Mailchimp
 • Nhúng mã code biểu mẫu từ Getresponse
 • Ghim phần tử
 • Ghim khối chứa menu
 • Chỉnh sửa Nền - Background
 • Hiệu ứng chuyển động Animation