Ghim khối chứa menu
Kéo vào 1 block Đầu trang (trong phần Khối mẫu) hoặc kéo 1 Thành phần Menu (trong phần Thành phần mẫu) vào 1 block thì block đó sẽ thêm 1 chức năng nữa là chức năng ghim menu.
+ Khối Đầu trang


+ Thành phần Menu


Chức năng Ghim khối Menu


Bật chức năng Ghim khối menu => Khối menu sẽ được ghim lại trên đầu trang.Lưu ý: Bạn hãy click chọn khối để chọn chức năng này vì ghim menu chỉ thực hiện cho khối chứa menu.
Hình ảnh thực tế sau khi ghim khối có chứa menu
Xem ngay
Bài viết cùng danh mục:
 • Giới thiệu Landing page của Ezimar
 • Tính năng thiết kế dùng cho hầu hết các thành phần
 • Thành phần mẫu phổ biến
 • Cài đặt Fanpage, Facebook comment, Facebook like & share
 • Cài đặt liên kết tới số điện thoại, email
 • Cài đặt liên kết tới khối khác, trang khác, popup
 • Mẹo sử dụng khoảng trắng
 • Tuỳ chỉnh giao diện mobile
 • Xem trước Landing page
 • Popup
 • Nhúng mã code biểu mẫu từ Mailchimp
 • Nhúng mã code biểu mẫu từ Getresponse
 • Ghim phần tử
 • Chỉnh sửa Nền - Background
 • Hiệu ứng chuyển động Animation