Thiết lập Livechat Tawk.to trên Landing page
Lấy mã JavaScript của phần mềm chat bạn muốn cài đặt trong phần quản trị của ứng dụng chat đó.
Ở đây Ezimar lấy hình minh họa của Tawk.to - một phần mềm livechat được sử dụng phổ biến. Copy đoạn mã code


Quay lại Giao diện thiết kế Landing page của Ezimar => vào Cài đặt trang => Chọn Cài đặt Mã theo dõi sự kiện


Hộp thoại Mã theo dõi sự kiện hiện lên => Paste đoạn mã code vừa copy vào phần Thêm mã sau thẻ body => Lưu


Chọn Xem trước để xem Livechat trên Landing page

Bài viết cùng danh mục:
 • Giới thiệu Landing page của Ezimar
 • Tính năng thiết kế dùng cho hầu hết các thành phần
 • Thành phần mẫu phổ biến
 • Cài đặt Fanpage, Facebook comment, Facebook like & share
 • Cài đặt liên kết tới số điện thoại, email
 • Cài đặt liên kết tới khối khác, trang khác, popup
 • Mẹo sử dụng khoảng trắng
 • Tuỳ chỉnh giao diện mobile
 • Xem trước Landing page
 • Popup
 • Nhúng mã code biểu mẫu từ Mailchimp
 • Nhúng mã code biểu mẫu từ Getresponse
 • Ghim phần tử
 • Ghim khối chứa menu
 • Chỉnh sửa Nền - Background
 • Hiệu ứng chuyển động Animation