Hướng dẫn trỏ domain
Sau khi thiết kế Landing page, bạn cần xuất bản để có thể bắt đầu chạy quảng cáo hay chia sẻ với người khác.
Bạn có thể xuất bản Landing page bằng công cụ của Ezimar dưới 4 dạng đường dẫn:
- Tên miền chính: ezimar.vn (Nếu tên miền chính của bạn đang được sử dụng cho website hay hệ thống khác thì khi bạn trỏ lại tên miền chính, bạn sẽ không truy cập được website hay hệ thống đó nữa mà thay vào đó là Landing page bạn đã xuất bản trên Ezimar).
- Tên miền phụ: quangcao.ezimar.vn (Tên miền phụ có thể tạo miễn phí khi bạn sở hữu tên miền chính).
- Thư mục con của tên miền chính: ezimar.vn/marketing (Để sử dụng thư mục con của tên miền chính thì tên miền chính cần được trỏ về địa chỉ IP của Ezimar).
- Thư mục con của tên miền phụ: quangcao.ezimar.vn/marketing (Để sử dụng thư mục con của tên miền phụ thì tên miền phụ cần được trỏ về địa chỉ IP của Ezimar).

Các bước để trỏ tên miền cho Landing page
Một số trang quản lý tên miền của các nhà cung cấp hiện nay tại Việt Nam
- Mắt Bão: https://id.matbao.net/
- PA Việt Nam: https://access.pavietnam.vn/
- Nhân Hòa: https://zonedns.vn/
- Tenten: https://domain.tenten.vn/
Bạn hãy đăng nhập với thông tin tài khoản mà nhà cung cấp tên miền đã gửi cho bạn khi bạn mua tên miền của họ.
2. Trỏ tên miền.
2.1. Tên miền chính (ví dụ: ezimar.vn)
Host: @
Type (Loại): A
Value (Giá trị): 125.212.227.46
TTL: Mặc định (Các bạn có thể để TTL ở các giá trị khác nhưng Ezimar khuyến khích nên để mặc định)
Ngoài ra, để Khách hàng của các bạn có thể truy cập Landing page mà không cần www thì các bạn cần thêm một bản ghi cấu hình (record) nữa với các thông số:
Host: www Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): dns.ezimar.vn TTL: Mặc định (Bạn có thể để TTL ở các giá trị khác nhưng Ezimar khuyến khích nên để mặc định)
2.2. Tên miền phụ (ví dụ: quangcao.ezimar.vn)
Host: quangcao
Type (Loại): CNAME
Value (Giá trị): dns.ezimar.vn
TTL: Mặc định (Các bạn có thể để TTL ở các giá trị khác nhưng Ezimar khuyến khích nên để mặc định)
Ở đây, “quangcao” là tên miền phụ của ezimar.vn. Nếu các bạn muốn sử dụng tên miền phụ khác theo dạng “tenmienphu.tenmienchinh.com” thì bạn thay thế “quangcao” bằng tên miền phụ mà bạn sử dụng ở thông số “Host” nhé.
2.3. Thư mục con (ví dụ: ezimar.vn/marketing)
Nếu muốn sử dụng thư mục con của tên miền chính theo dạng “tenmienchinh/thumuccon” thì bạn cần trỏ tên miền chính đó về địa chỉ IP của Ezimar như hướng dẫn trong phần 2.1.Tên miền chính
Nếu muốn sử dụng thư mục con của tên miền phụ theo dạng “tenmienphu.tenmienchinh/thumuccon” (ví dụ: quangcao.ezimar.vn/marketing) thì bạn cần trỏ tên miền phụ đó về địa chỉ IP của Ezimar như hướng dẫn phần 2.2. Tên miền phụ

Ví dụ trỏ tên miền với các nhà cung cấp
1. Mắt Bão:
Bạn truy cập vào trang quản lý: https://id.matbao.net/


- Trỏ tên miền chính


- Trỏ tên miền phụ2. PA Việt Nam:
Bạn truy cập vào trang quản lý: https://access.pavietnam.vn/.
- Trỏ tên miền chính:


- Trỏ tên miền phụ:3. Nhân Hòa:
Bạn truy cập vào trang quản lý: https://zonedns.vn/.
- Trỏ tên miền chính:- Trỏ tên miền phụ:4. Tenten:
Bạn truy cập vào trang quản lý: https://domain.tenten.vn/. và chọn tên miền muốn cấu hình rồi ấn vào phần “Cài Đặt DNS”


- Trỏ tên miền chính:


- Trỏ tên miền phụ:
Bài viết cùng danh mục:
  • Hướng dẫn xuất bản Landing page