Hướng dẫn xuất bản Landing page
Trường hợp 1: Xuất bản theo tên miền mặc định
Sau khi thiết kế thành công Landing page, để xuất bản Landing page, chúng ta làm như sau:
Bước 1: Tại giao diện thiết kế bạn Click chọn Xuất bản


Bước 2: Nếu bạn đã đặt tên cho Landing page của mình thì Landing page của bạn sẽ được xuất bản, nếu chưa đặt tên sẽ xuất hiện popup yêu cầu đặt tên cho Landing page của bạn.


Bạn có thể bỏ qua hoặc Cập nhật tên cho Landing page của mình sau đó Landing page sẽ được xuất bản.


Như vậy Landing page của bạn đã được xuất bản theo tên miền mặc định của Ezimar đó là: http://publish.ezimar.vn/abcxyz với abcxyz là 1 đoạn mã bất kỳ.


Trường hợp 2: Xuất bản theo tên miền riêng

Bước 1: Xuất bản theo tên miền mặc định sau đó chọn Chỉnh sửa xuất bản


Bước 2: Chọn sang mục: Domain của bạn


Bước 3: Nhập đường dẫn của bạn muốn xuất bản, ví dụ: banhangonline.com sau đó click Xuất bản


Như vậy là bạn đã xuất bản thành công theo tên miền riêng của bạn!


Lưu ý:
- Bạn còn có thay đổi đường dẫn đã xuất bản bằng cách: Click vào biểu tượng Chỉnh sửa xuất bản trên thanh công cụ sau đó thực hiện các bước tương tự để thay đổi đường dẫn xuất bản của mình theo 2 lựa chọn: Đường dẫn của Ezimar hoặc Đường dẫn của bạn.


- Bạn có thể xuất bản trên giao diện Admin mà không cần vào Builder bằng cách Click vào biểu tượng Nháp trên trang quản lý Landing page của mình.


Chúc các bạn thành công!
Bài viết cùng danh mục:
  • Hướng dẫn trỏ domain