Thiết lập Livechat Tawk.to trên Landing page
Lấy mã JavaScript của phần mềm chat bạn muốn cài đặt trong phần quản trị của ứng dụng chat đó.
Ở đây Ezimar lấy hình minh họa của Tawk.to - một phần mềm livechat được sử dụng phổ biến. Copy đoạn mã code


Quay lại Giao diện thiết kế Landing page của Ezimar => vào Cài đặt trang => Chọn Cài đặt Mã theo dõi sự kiện


Hộp thoại Mã theo dõi sự kiện hiện lên => Paste đoạn mã code vừa copy vào phần Thêm mã sau thẻ body => Lưu


Chọn Xem trước để xem Livechat trên Landing page

Bài viết cùng danh mục:
  • Hướng dẫn cài đặt mã theo dõi Facebook pixels và Google Analytics
  • Cài đặt favicon, tiêu đề trang và share Facebook
  • Trợ lý thiết kế thông minh AI
  • Hướng dẫn sử dụng Notify
  • Thiết lập Facebook Customer Chat
  • Thiết lập nút Call trên Landing page
  • Hướng dẫn gắn Code vào Landing page