Thiết lập Facebook Customer Chat
Để cài đặt livechat facebook các bạn làm 1 trong 2 cách sau:
Cách 1: Thêm đoạn code dưới đây vào thẻ sau body của Landing page. (Tham khảo Hướng dẫn chèn mã Code vào sau thẻ body )
Lưu ý: Trước khi thêm bạn thay đường link "https://fb.me/ezimarcom" bằng link fanpage của bạn, hoặc link messenger của fanpage.

<a href="https://fb.me/ezimarcom" target="_blank" style="position: fixed;right:10px;bottom: 10px;z-index: 9999;"><svg width="60px" height="60px" viewBox="0 0 60 60"><svg x="0" y="0" width="60" height="60"><defs><linearGradient x1="50%" y1="100%" x2="50%" y2="0.000340050378%" id="linearGradient-1"><stop stop-color="#0068FF" offset="4.5%"></stop><stop stop-color="#00C6FF" offset="95.5%"></stop></linearGradient></defs><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g><g><circle fill="#FFFFFF" cx="30" cy="30" r="30"></circle><g transform="translate(10.000000, 11.000000)"><path d="M0,18.7150914 C0,24.5969773 2.44929143,29.6044708 6.95652174,33.0434783 L6.95652174,40 L14.2544529,36.6459314 C16.0763359,37.1551856 18,37.4301829 20,37.4301829 C31.043257,37.4301829 40,29.0529515 40,18.7150914 C40,8.37723141 31.043257,0 20,0 C8.956743,0 0,8.37723141 0,18.7150914 Z" fill="url(#linearGradient-1)"></path><polygon fill="#FFFFFF" points="16.9378907 19.359375 7 25 17.8976562 13.140625 23.0570312 18.640625 33 13 22.1023437 24.859375"></polygon></g></g></g></g></svg></svg></a>


Cách 02: Sử dụng plugin của fanpage
Lưu ý: Fanpage của bạn phải ở chế độ public và không được giới hạn quốc gia truy cập.
Bước 1: Bạn vào phần cài đặt của Fanpage--> chọn phần Nền tảng Messenger --> kéo tới Phần Plugin chat với khách hàng--> chọn Thiết lậpBước 2: Chọn Tiếp để bắt đầu thiết lập


Bước 3: Chọn Ngôn ngữ hiển thị và thiết lập Lời chào. Sau đó chọn Tiếp


Bước 4: Chọn màu hiển thị và chọn Tiếp


Bước 5: Thêm tên miền của Landing page đã xuất bản, sau đó chọn Lưu.
Ví dụ: http://publish.ezimar.vn/976bc7d4fb5142a0be2920b599a986fa/.
Sau đó copy đoạn code và paste vào sau thẻ body của Landing page và tích chọn "Tôi đã thêm vào trang web".
Cuối cùng bấm chọn "Hoàn tất".


Như vậy bạn đã cài đặt thành công và có thể bắt đầu sử dụng nhiều chiến lược Marketing Đa Kênh để bán hàng thông qua Livechat Facebook Messenger trên Ezimar. Và đây là kết quả:


Bài viết cùng danh mục:
  • Hướng dẫn cài đặt mã theo dõi Facebook pixels và Google Analytics
  • Cài đặt favicon, tiêu đề trang và share Facebook
  • Thiết lập Livechat Tawk.to trên Landing page
  • Trợ lý thiết kế thông minh AI
  • Hướng dẫn sử dụng Notify
  • Thiết lập nút Call trên Landing page
  • Hướng dẫn gắn Code vào Landing page