Cài đặt favicon, tiêu đề trang và share Facebook
Phần cài đặt trang hỗ trợ SEO trang Landing page hiệu quả hơn. Tại biểu tượng Cài đặt, bạn chọn Cài đặt trang


Popup Cài đặt trang xuất hiện
Thay đổi favicon cho tiêu đề trang Landing page của bạn. Nhập các trường thông tin cho phần hiển thị Landing page trên Google, Facebook.


Lưu ý: Điền đầy đủ các trường thông tin, Nội dung mô tả trang thường có độ dài tối đa 70 từ. Nếu không thêm mô tả trang, Google sẽ tự động tạo nội dung này.
Bài viết cùng danh mục:
  • Hướng dẫn cài đặt mã theo dõi Facebook pixels và Google Analytics
  • Thiết lập Livechat Tawk.to trên Landing page
  • Trợ lý thiết kế thông minh AI
  • Hướng dẫn sử dụng Notify
  • Thiết lập Facebook Customer Chat
  • Thiết lập nút Call trên Landing page
  • Hướng dẫn gắn Code vào Landing page