Hướng dẫn Xây dựng Chiến dịch
Xây dựng và khởi chạy chiến dịch Marketing
Xây dựng chiến dịch chỉ với 3 bước: Khởi tạo - Chuẩn bị - Bắt đầu. Lợi ích của việc Xây dựng chiến dịch là giúp tạo các đường link Landing page được gắn mã đo lường (tracking code) tương ứng với từng Kênh quảng cáo, Mẫu quảng cáo giúp bạn đo lường hiệu quả trên từng Chiến dịch, Kênh quảng cáo và Mẫu quảng cáo từ đó đánh giá được hiệu quả Chiến dịch của bạn

Bài viết cùng danh mục:
  • Đo lường & Báo cáo