Đo lường & Báo cáo
Hệ thống quản trị riêng biệt
Hệ thống quản trị riêng biệt gắn theo tên miền riêng của Doanh nghiệp giúp quản lý thông số của tất cả các Chiến dịch Marketing và thông tin khách hàng tiềm năng một cách tập trung, tránh mất mát dữ liệu.
Báo cáo liên hệ thu thập (leads)
Ezimar hỗ trợ bạn thu thập và thống kê danh sách toàn bộ những khách hàng tiềm năng quan tâm đến sản phẩm của bạn trên cùng nền tảng. Dữ liệu đã hoàn toàn được mã hoá và chỉ có tài khoản bên bạn mới có khả năng truy cập.


Xuất file thông tin liên hệ thu thập (leads) dưới dạng Excel
Cho phép xuất file thông tin liên hệ thu thập (leads) dưới dạng Excel để phục vụ cho các nhu cầu lưu trữ dữ liệu riêng của khách hàng.


Báo cáo theo chiến dịch
Dữ liệu được thống kê theo dừng chiến dịch, giúp bạn đưa ra đánh giá, so sánh mức độ hiệu quả giữa các chiến dịch, kênh quảng cáo và mẫu quảng cáo khác nhau.

Bài viết cùng danh mục:
  • Hướng dẫn Xây dựng Chiến dịch