Hướng dẫn kết nối biểu mẫu với Google Sheet
Để lưu contact từ Form về Google Sheet, chúng ta làm như sau:

Bước 1: Click vào Form rồi chọn Quản lý liên hệ thu thập


Bước 2: Chọn biểu tượng Thêm kênh lưu trữ


Chọn Google sheet, và kết nối với tài khoản Google của bạn:Nếu không click vào kết nối với tài khoản khác được, anh/chị kiểm tra trình duyệt máy tính và bật chế độ “Luôn cho phép cửa sổ bật lên từ https://abc.ezimar.vn”;
Click vào button "Kết nối với tài khoản google của bạn" , sẽ hiện ra 1 popup để lựa chọn email kết nối .


Nếu có thông báo Ứng dụng này chưa được xác thực, bạn vui lòng chọn Nâng cao -> Đi tới Ezimar.comLựa chọn tài khoản rồi nhấn "Allow" hoặc “Cho phép” để cấp quyền tài khoản.


Bước 3: Sau khi kết nối với tài khoản google xong sẽ hiện lên danh sách email đã kết nối . Click vào email để làm thao tác tiếp theo , hoặc chọn kết nối với tài khoản khác để chọn tài khoản mới .


Bước 4: Nếu bạn chưa có bảng tính nào thì chọn Thêm bảng tính, sau đó nhập tên bảng tính và xác nhận.Sau khi thêm bảng tính, chọn sử dụng bảng tính. Ngoài ra bạn có thể Xem bảng tính, Download bảng tính dưới dạng Excel, Xóa bảng tính.


Lưu ý: Tất cả các Bảng tính sẽ lưu trong folder [Ezimar | Không được xóa]Thông tin Liên hệ thu thập từ Landing page. Mở Folder sẽ thấy bảng tính bạn đã tạo và contact thu về hoặc bạn có thể xem trực tiếp bảng tính bằng cách click vào nút Xem bảng tính hoặc click vào tên bảng tính.


Bước 5: Click chọn Hoàn thành. Như vậy là bạn đã thiết lập xong kênh lưu trữ Google Sheet.


Chúc bạn thành công!
Bài viết cùng danh mục:
  • Hướng dẫn kết nối dữ liệu với Mailchimp
  • Hướng dẫn kết nối dữ liệu với Getresponse
  • Hướng dẫn kết nối dữ liệu với Google Form
  • Hướng dẫn kết nối dữ liệu với Email