Hướng dẫn kết nối dữ liệu với Email
Bước 1: Click vào Form rồi chọn Quản lý liên hệ thu thập


Bước 2: Chọn biểu tượng Thêm kênh lưu trữ => GmailBước 2: Nhập Email mà bạn muốn nhận Liên hệ thu thập. Ví dụ support@ezimar.com.


Bước 3: Chọn Lưu. Như vậy là bạn đã thiết lập xong kênh lưu trữ Gmail


Chúc các bạn thành công!
Bài viết cùng danh mục:
  • Hướng dẫn kết nối biểu mẫu với Google Sheet
  • Hướng dẫn kết nối dữ liệu với Mailchimp
  • Hướng dẫn kết nối dữ liệu với Getresponse
  • Hướng dẫn kết nối dữ liệu với Google Form