Hoàn tiền 100% nếu cảm thấy không hài lòng là như thế nào?
    Nếu bạn đã mua bất kì gói sản phẩm nào của Ezimar và trong số ngày sử dụng đầu tiên theo chính sách của gói mà cảm thấy không hài lòng về sản phẩm hay quá trình chăm sóc khách hàng, xin hãy liên hệ với chúng tôi để được hoàn trả 100% giá trị gói sản phẩm bạn đã thanh toán với chúng tôi.